ЗАБАВА
panel
За крајот на школската година, децата од трето одделени се договорија да си направат мала забава во делот од дворот каде што имаше ставено дрвени клупи и масички. Си донесоа грицки и сокови, играа и си разговараа. Таму беа сите деца освен три, кои седеа посебно кај кошот и ги чекаа родителите.
story background