Одбор
panel
Учениците од осмо одделение добија задача да организираат прослава за патронатот на училиштето. Наставниците им дадоа некои насоки и им рекоа дека се доволно големи да ги следат насоките и дека, ако имаат прашања, можат да им се обратат. Најпрво, бираа седум доброволци да го организираат настанот.
story background