Мобилен
panel
За време на одморот, во училишниот двор беа собрани неколку деца.
- Ја виде ли Јасмина денес што носеше? Пак со тие излитените сомотски панталони – рече едно од нив.
- Не знам зошто не си купи бар еден пар фармерки – се надоврза друго.
story background