ФУДБАЛ
panel
Денес ќе дојде директорката на нашиот час по математика – наставничката ги извести децата.
– Ајде, малку потсредете ги книгите и тетратките на клупите.
story background