Прашања

1. Дали децата постапиле правилно кога го исклучиле Максим од активноста во приказната ХАМЕР?


2. Зошто во приказната ХАМЕР Матеј се однесува молчеливо?


3. Кога во приказната ФУДБАЛ Антонио вели дека Михаил се жали како девојче кога игра фудбал:


4. Фудбалот е машки спорт и девојчиња не треба да играат


5. Детето што е различно од мене:


6. Дали децата што живеат и учат во град се подобри од тие што живеат и учат во село?


7. На роденден треба да ги поканиш:


8. Ако некои деца зборуваат друг јазик меѓу себе


9. Точен е исказот:


10. Дали ти избегнуваш или исклучуваш деца поради некоја нивна карактеристика?