Прашања

1. Учениците со попреченост не треба да учествуваат во активности


2. Во приказната ОДБОР, зошто Ивона се лути?


3. Зошто детето во приказната ГОЛЕМ ОДМОР сака да се отпише од школо?


4. Ако некој е поразличен од нас


5. Кога избираш со кого ќе се дружиш треба да гледаш


6. Нема никаква потреба да се запознаваме со деца што имаат некоја различна особина или карактеристика од нас затоа што сигурно се полоши од нас


7. Што е ДИСКРИМИНАЦИЈА?


8. Сите деца од друга националност се:


9. Точен е исказот:


10. Дали ти избегнуваш или исклучуваш деца поради некоја нивна карактеристика?